Informatie over commissies

Wat is een commissie?

Een commissie bij Versatile bestaat uit gemiddeld 7 tot 8 leden uit verschillende jaarlagen. De commissies worden elk jaar opnieuw gevormd, waardoor elk lid op gelijke voet begint binnen een commissie. De commissie organiseert verschillende soorten activiteiten, waarbij veel creatieve vrijheid mogelijk is. Bij elke commissie zit ook een coördinator vanuit het bestuur, die het overzicht kan bewaren. Elke commissie heeft zijn eigen functies, namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-coördinator en FUNctionaris. Er zijn enkele commissies waar nog andere functies aanwezig zijn, maar deze worden binnen deze commissies verder uitgelegd. Deze functies zullen tijdens de eerste vergadering onderling worden verdeeld. Gemiddeld vergadert een commissie ongeveer een uur in de week, soms is het iets meer of iets minder, afhankelijk van de drukte rond de activiteiten. Versatile heeft zowel halfjaarlijkse als jaarlijkse commissies. In september starten dit jaar 14 jaarlijkse commissies en door het jaar heen starten 5 halfjaarlijkse commissies. 

Halfjaarlijkse commissies: Lopen van september tot en met februari of van februari tot en met juni

MoveCie 

Start in het eerste halfjaar samen met een basisschoolklas een maatschappelijk project op in hun eigen buurt. Dit doet de commissie in samenwerking met Stichting Move. Hierbij staat maatschappelijke betrokkenheid voorop en kiezen de basisschoolkinderen zelf wat voor project zij graag willen doen.

FamCie

De FamCie organiseert in het eerste halfjaar de jaarlijkse familiedag van Versatile, waarbij ouders, broertjes, zusjes en andere familie van Versatile leden een dagje mee kunnen lopen bij de studie ISW. Ze krijgen een hoorcollege, werkgroep, rondleiding en maken kennis met de vereniging door middel van een leuke, ontspannende activiteit. 

HelpCie 

Focust zich in het eerste halfjaar op vrijwilligerswerk in samenwerking met Handje Helpen. Handje Helpen is een organisatie die een hulpvrager en een hulpgever aan elkaar koppelt. Dit is een commissie waar je echt maatschappelijke betrokkenheid toont en waar je ook veel van kunt leren.

DiesCie

Versatile is elk jaar op 3 juni jarig. Dit vieren we met een hele week gevuld met leuke activiteiten. De DiesCie is de commissie die deze week mag vullen. Ze mogen hierbij zelf kiezen wat voor activiteiten en hoeveel activiteiten ze precies willen organiseren. Deze commissie start in het tweede halfjaar van het studiejaar. 

IntroCie

De IntroCie organiseert activiteiten (voornamelijk voor eerstejaars) in de eerste week van het studiejaar, ook wel de FI-week. De IntroCie is een halfjaarlijkse commissie die in februari start. 


Jaarlijkse commissies: 

AcCie

Organiseert drie verschillende ontspannende activiteiten per jaar. Denk hierbij aan een bezoekje aan een tv-opname, pooltoernooi, et cetera. De commissie heeft zelf bijna volledige creatieve vrijheid over wat voor ontspannende activiteiten ze willen organiseren. 

AmbiCie

Organiseert vier carrièregerelateerde activiteiten per jaar. Deze commissie bouwt aan de toekomst van ISW studenten door activiteiten te organiseren die zorgen voor een ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en het nastreven van ambities. Ook hierbij staat eigen invulling voorop, denk hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerking met bedrijven waar afgestudeerde ISW’ers terecht kunnen.

ChefCie

Deze commissie organiseert jaarlijks 2 culinaire activiteiten. Ze organiseren jaarlijks een kerstdiner en daarnaast nog een eindejaarsdiner waar ze zelf invulling aan mogen geven.   

CoheCie

Deze commissie organiseert activiteiten rondom een maatschappelijk betrokken thema zoals duurzaamheid, diversiteit of inclusie. Ze organiseren twee activiteiten per jaar waar ze volledig zelf invulling aan mogen geven. De CoheCie mag ook zelf de thema’s bedenken van de activiteiten die ze organiseren. 

CompetiCie

De CompetiCie is de commissie die elke maand een maandactie bedenkt voor andere commissies, waar ze punten voor de commissiebattle mee kunnen winnen. Daarnaast organiseren ze ook twee keer per jaar een activiteit om wat laatste punten binnen te halen en duidelijk wordt welke commissie er met de winst vandoor gaat.

CondiCie

Deze commissie houdt de vereniging fit door activiteiten te organiseren waar lekker gesport mag worden. Denk hierbij aan apenkooien, maar ook een zen momentje met yoga. De CondiCie organiseert deze activiteiten drie keer per jaar. 

CreaCie 

Bij deze commissie zorg je ervoor dat alle creativiteit binnen Versatile geuit kan worden. Binnen deze commissie organiseer je drie creatieve activiteiten. Denk hierbij aan pottenbakken of een schildersborrel. 

EerstejaarsCie

Deze commissie organiseert 3 leuke, laagdrempelige activiteiten, speciaal voor en door eerstejaars ISW-studenten. 

FeesCie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de themaborrels van de vereniging en twee grote feestelijke activiteiten per jaar. De thema’s van de borrels staan hierbij volledig open tot eigen invulling. 

KampCie

Organiseert in de laatste week van februari een leuk ledenweekend met vrijstaand thema, en aan het eind van de zomervakantie een eerstejaarskamp.

PodcastCie

De PodcastCie maakt een keer per blok een podcast over een onderwerp naar keuze. Ze verzorgen zelf de hele productie en nemen dus ook de podcast zelf op, soms nodigen ze hierbij ook leuke gasten uit.

PosterCie

Deze commissie maakt posters voor de activiteiten die georganiseerd worden door de andere commissies. Ze hebben hier volledige vrijheid in en mogen al hun creativiteit inzetten om te bedenken hoe ze deze posters willen vormgeven. 

RedacCie

Voorziet alle leden van leesplezier in de Blueprint, het verenigingsblad van Versatile. Het hele jaar door wordt er ook toegewerkt naar het jaarboek, genaamd de blauwdruk, waarin alle leuke activiteiten en commissies van dat jaar nogmaals een plekje krijgen. 

SightCie

Neemt de leden mee op een 24-uurs reis en een leuk dagje weg. Denk hierbij aan een kerstmarkt in Duitsland of een uitje naar een andere Nederlandse stad zoals Amsterdam. 

StudieCie

Organiseert studie-inhoudelijke activiteiten, zoals lezingen en trainingen. Deze commissie helpt je alles uit je studie te halen en jezelf te ontwikkelen. Denk hierbij aan een workshop gebarentaal, een interessante tentoonstelling, maar ook onze jaarlijkse gezamenlijke activiteit met onze zustervereniging van ISW in Amsterdam (dit jaar is onze zustervereniging weer aan de beurt om deze activiteit te organiseren!).

StudiereisCie

Organiseert de grote studiereis tijdens de onderwijsvrije week in april. Afgelopen jaar heeft deze commissie een reis naar Bilbao georganiseerd en hebben daar een week vol diverse activiteiten neergezet.

SympoCie

Organiseert een kleine activiteit gerelateerd aan het symposium en het jaarlijkse grote symposium. Het thema van het symposium mag de commissie zelf besluiten. In 2019 ging deze bijvoorbeeld over radicalisering, waarbij drie sprekers vertelden over hun eigen ervaringen hiermee. Afgelopen jaar ging het over (gesloten) jeugdzorg, waar drie sprekers kwamen vertellen over hun ervaringen met (werken in) de jeugdzorg